Is de meting van opgegeven oppervlakte conform NEN 2580 ?

Het meten van de oppervlakte van een huis is een nauwkeurige en tijdrovende activiteit. Dit is alleen mogelijk met hoogwaardige apparatuur, die een makelaar meestal niet tot zijn/haar beschikking heeft.

De in de brochures en op internet opgegeven oppervlakten, zijn vaak niet meer dan benaderingen. Het risico bestaat echter dat een gepubliceerde oppervlakte een niet acceptabele afwijking vertoont met de werkelijkheid. Dit kan zelfs tot dure claims leiden.

IAM-Home heeft het specialisme en de apparatuur in huis om nauwkeurige metingen te kunnen verrichten.